Hyvässä ennakoinnissa tulisi varmistaa ennakoinnin vaikutus toimintaan (73/100)

H
Laura Pouru, Matti Minkkinen, Burkhard Auffermann, Christopher Rowley, Maria Malho, Aleksi Neuvonen (2020). Kansallinen ennakointi Suomessa 2020

”Tutkimusryhmän näkemys on, että hyvässä ennakoinnissa tulisi tarkastella enemmän vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja toivottavia tulevaisuuskuvia sekä varmistaa ennakoinnin vaikutus toimintaan.

Toimintaympäristö ja monimutkaiset haasteet muuttuvat nopeasti. Siksi tarvitaan entistä enemmän ennakointia, jossa pyritään aktiivisesti edistämään toivottuja systeemisiä muutoksia.”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162157

Kirjoittanut Milla

Viimeisimmät artikkelit

Arkistot

Kategoriat