Ennakoinnin voisi hahmottaa monikerroksisena (72/100)

E
Laura Pouru, Matti Minkkinen, Burkhard Auffermann, Christopher Rowley, Maria Malho, Aleksi Neuvonen (2020). Kansallinen ennakointi Suomessa 2020

”Tulevaisuuslukutaidon kehittyminen antaa valmiuksia laajemmalle joukolle ihmisiä tunnistaa oman työnsä linkin tulevaisuuteen sekä osallistua kansalliseen tulevaisuuskeskusteluun – niin hallinnossa, politiikassa kuin kansalaisyhteiskunnassa.

Toisaalta täytyy myös huomioida syvemmän tulevaisuusasiantuntemuksen ryhmät, joissa
on aiheellista työskennellä ammattikielellä. Ennakoinnin voisikin hahmottaa monikerrok-
sisena: on laajaa selkokielistä tulevaisuustyötä sekä rajattuja ennakoinnin asiantuntija-prosesseja.”

Kirjoittanut Milla

Viimeisimmät artikkelit

Arkistot

Kategoriat