Yllätysten ennakointi, kokeilullisuus, uudet avaukset (71/100)

Y
Laura Pouru, Matti Minkkinen, Burkhard Auffermann, Christopher Rowley, Maria Malho, Aleksi Neuvonen (2020). Kansallinen ennakointi Suomessa 2020

”Todennäköisten kehityskulkujen ennakointi voidaan nähdä ennakoinnin perustasona ja sen tärkeys ymmärretään laajasti. Sen sijaan yllätysten ennakointia, kokeilullisuutta ja uusia avauksia ei priorisoida yhtä korkealle organisaatioissa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162157

Kirjoittanut Milla

Viimeisimmät artikkelit

Arkistot

Kategoriat