Millaiset asiat nuorten näkökulmasta tekevät työstä mielenkiintoisen (65/100)

M
Katariina Heikkilä ja Tuulia Nevala (2018). Nuorten tulevaisuuskuvat 2067. Raportti tulevaisuusvaliokunnalle

”Olisi kiinnostavaa selvittää tarkemmin, millaiset asiat nuorten näkökulmasta tekevät työstä mielenkiintoisen. Jos tällainen selvitys tehtäisiin osallistavin menetelmin, olisi samalla mahdollista esitellä nuorille työelämän sisältöä tällä hetkellä sekä pohtia yhdessä, voiko yk-silö itse vaikuttaa valinnoillaan työnsä sisältöön tulevaisuudessa.”

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_12+2018.pdf

Viimeisimmät artikkelit

Arkistot

Kategoriat