Immers☉

I

Magnaragaugentin maailma on hyvin erilainen kuin omamme. Ihmiset ovat toisaalta rajoitettuja toimimaan suojakuorien sisällä, toisaalta he voivat ohjata laitteita kaukana toisilla taivaankappaleilla, ja Immers☉ mahdollistaa äärettömien maailmojen luomisen täysin aineettomasti.

Immers☉ [immersfer] on kaikkialle ulottuva, kaikkien yhteisesti ylläpitämä rihmasto, joka antaa ihmisille valtavasti enemmän mahdollisuuksia kuin pelkät aineelliset tilat.

Näkymä on lisätyn todellisuuden kerros, jonka avulla ruoka näyttää herkulliselta, kehoa voi muokata haluamallaan tavalla, ja tehtäviään varten voi luoda aineettomia ohjauspaneeleita ja näyttöjä. Toistila on virtuaalitila, jonka avulla voi yhdistää eri paikoissa olevia ihmisiä.

Aivotuntijoilla oli kokemukselle tarkemmat selitykset, mutta sen verran Lieko tiesi, että Näkymä ei luonut aivoihin kaikkea mitä aivojen haltija koki. Ihminen oli erittäin hyvä täyttämään tyhjän tilan aivan itse. Olemattoman pienet yksityiskohdat paisuivat ja täyttyivät aiemmista kokemuksista ja oletuksista. Aistit ja hermosolut ja Immers☉ olivat yhtä tiivistä mielen rihmastoa, jota he kaikki yhdessä ylläpitivät.

Tunnekerros madaltaa rajoja ihmisten välillä. Tunteet leviävät muiden koettavaksi sen välityksellä. Toisten tunteita kokemalla on helpompi ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa.

Kun olen Immers☉issa, kaikki on niin selkeää. Olen osa toimivaa kokonaisuutta, osa jotain itseäni isompaa, tiedän mitä tehdä. Kaikki tottelee minua ikään kuin ihoni olisi vain sivuhuomautus. Minun ja ympäristöni välillä ei ole rajaa.

Immers☉in kautta voi myös lähettää toisille viestejä. Samalla elonkehällä olevat saavat viestin välittömästi, muihin asuinpaikkoihin lähetettäessä kuluu enemmän aikaa.

Rinnakkaiset todellisuudet

Mietin paljon, miltä tuntuisi, jos pystyisi luomaan ympärilleen asioita, joita muut eivät näe ja koe. Siitä syntyi käsite yhteistosi oman toden vastapainona. Näin Immers☉in tällaista ominaisuutta signaloivia ituja tässä ajassa esimerkiksi eri puolueiden kannattajien ristikkäisissä puheissa samasta ilmiöstä tai eri yhteiskuntaluokkien toisistaan erossa olevista todellisuuksista.

China Mievillen romaanissa Toiset tämä idea tulikin eteeni oivasti kirjoitettuna. Kirja käsittelee samassa tilassa olevia rinnakkaisia kaupunkeja. Talot ja kadut on jaettu kaupunkien kesken, eivätkä kummankaan kaupungin asukkaat saa nähdä toisen kaupungin taloja, autoja tai ihmisiä.

ChatGPT

Magnaragaugentin maailmassa ihmiset ovat myös tavallaan eristettyinä ”tosimaailmasta” asemilleen ja kupolin alle. Elotutkijat varovat kontaminoimasta tutkittavia kohteitaan, ja avaruudessahan joka tapauksessa on todella vaarallista.

Tässä oikeassa maailmassamme internetin hakukoneet on ajateltu korvata tekstigeneraattorilla, joka vastaisi käyttäjän kysymyksiin sen sijaan että ohjaisi asioista kertoville lähdesivuille. Tekoäly eristäisi meidät oikeasta tiedosta ja kehittää sen päälle omaa todellisuuttaan.

Kirjoittanut Milla

Viimeisimmät artikkelit

Arkistot

Kategoriat